България, Свиленград 6500, ул. Драган Цанков 2; Тел. за резервации: +359 889 67 77 77